AYY:n asuntoja nousee myös parasta aikaa Jätkäsaareen. Kuva - Henna Palonen

AYYn vaikutustyö kohdistuu yleensä kahteen suuntaan, kuntaan ja korkeakouluun. Molemmat ovat päätöksentekoprosesseiltaan paikoin hyvin hitaita, eivätkä juuri mitkään asiat koskaan realisoidu yhden hallituskauden aikana. Usein prosessit kestävät jopa vuosia ja kun ne viimein realisoituvat, on riemu verraton! Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin viime aikojen merkittävintä tapausta.

Parkkipaikkanormin paikallinen muutos Otaniemessä

Tammikuussa 2017 Espoon kaupungilla meni viimein läpi pienempi parkkipaikkanormi Otaniemen alueella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Otaniemeen voidaan nyt rakentaa satoja uusia opiskelija-asuntoja. Kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa on kaksi merkittävää tekijää, kerrosneliömetrit ja kerrosten määrä.

Kerrosneliömetrit lasketaan käytännössä summaamalla kaikkien kerrosten efektiiviset pinta-alat yhteen ja niiden mukaan määrittyy rajoitteita ja velvoitteita rakentamiselle. Espoossa on tällä hetkellä asetus, joka ohjeistaa rakentamaan jokaista alkavaa 150 kerrosneliömetriä kohden yhden autopaikan asukaspysäköintiä varten. Otaniemessä tämä on vaikeuttanut merkittävästi asuntorakentamista, sillä parkkipaikat uusille taloille olisivat käytännössä vaatineet noin 8.5 miljoonaa euroa maksavan parkkihallin. Nyt normi saatiin pudotettua jopa neljännekseen aiemmasta, joka mahdollistaa satojen uusien asuntojen rakentamisen Teekkarikylän alueelle.

Julkaistu GT:ssä 1/2017.