Jokaisessa GTn numerossa on tänä vuonna “Tarinoita KeTolta”-palsta, jossa paneudutaan AYYn sydämen sisimpään olemukseen, eli keskustoimistoon. Palstalla käydään läpi moninaisia ylioppilaskunnan osa-alueita enemmän tai vähemmän poliittisesti korrektisti ja faktuaalisesti. Tässä numerossa koitetaan kuitenkin pitäytyä asiassa ja keskittyä siihen, mitä AYYllä ensi vuonna tapahtuu ja miltä ylioppilaskunta näyttää.

AYY:n hallitus, mikä se on ja mitä se tekee?

Kuten millä tahansa Otaniemeläisellä yhteisöllä, on myös AYYllä hallitus. Hallitus on kuitenkin monelle ylioppilaskunna jäsenille hyvin etäinen ja huonosti tuttu elin. Tämä ei välttämättä ole huono juttu, mutta on ehkä paikallaan tuoda lyhyesti esille hallituksen olemus.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan toimintaa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi asuntopalvelut, tilapalvelut, edunvalvontaa sekä kulttuuria. Näitä vastuualueita on jaettu kymmenen hallituksen jäsenen kesken joka vuosi hieman eri tavalla, mutta lähtökohtaisesti hallituksessa on aina vuodesta toiseen ns. asumisvastaava, viestintävastaava, järjestövastaava, kopovastaava jne. Ensi vuonna hallituksella on työn alla monta erittäin laajaa projektia, kuten brändiuudistus ja opiskelijakeskuksen valmistelu.

AYYn vapaaehtoisjaostojen opintotaustajakauma:

Tärkeä ja ehkä näkyvin osa AYY:tä ovat erinäiset jaostot. Jaostojen (etenkin TJn) valinnat herättävät vuosittain Otaniemessä erinäisiä mouhon aiheita; “Miksi jaostossa X on niin paljon Kyltereitä?”, “Mikä tää puuhan alla oleva suur-Inkubio-jaosto oikein on ?!”. Alla oleva taulukko (jossa mukana myös AYYH) antaa näihin selkeän vastauksen, suur-Inkubio todellakin on jo nyt todellisuutta!

Korkeakoulu TJ Aava Kampusjaosto Mosaic Yrityssuhdejaosto AYYH Yhteensä
ARTS 0 2 5 0 0 0 7
BIZ 0 1 0 2 1 2 6
CHEM 3 2 1 1 1 0 8
ELEC 6 3 1 3 1 3 17
ENG 2 2 2 0 0 2 8
SCI 3 1 1 1 3 3 12

Kuten yllä todettiin, on AYY:n vapaaehtoisten kirjo käsittämättömän valtava. Vapaaehtoisten lisäksi keskustoimistolla pyörii monta kymmentä palkattua työntekijää, joiden vastuulla on mm. palvelupiste, edunvalvonta, kiinteistöjen ylläpito sekä asuntotoimisto. Organisaationa AYY on siis erittäin laaja ja ainutlaatuinen, 90% palveluista ja toiminnasta tapahtuu aivan yliopiston kampuksen ytimessä siellä, missä opiskelijatkin ovat.