Opiskelijavaikuttaminen

 • Yliopistoilla on valta päättää itse toiminnastaan. Demokraattisin periaattein professoreilla, opiskelijoilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus päättää tästä toiminnasta sekä valita esimerkiksi yliopiston hallitus. Ylioppilaskunnan asema julkisena toimijana takaa, että kaikilla opiskelijoilla on lakisääteinen yhtäläinen ja tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
 • Yliopisto on koostuu kuuden korkeakoulun hallinnosta ja kymmenistä muista elimistä, joissa kaikissa tehdään päätöksiä opiskelijoiden arkeen vaikuttavista asioista. Killat edustavat näissä elimissä opiskelijoita silloin, kun kyseessä on alakohtainen toimija. Suuri osa on kuitenkin koko yliopiston kattavia työ- tai ohjausryhmiä, joissa opiskelijoita edustavat AYYn hallituslaiset ja asiantuntijat. Ylioppilaskunta on myös yliopistolain mukaan määrätty nimeämään hallinnon opiskelijaedustajat, eli HALLOPEDit.

Asumispalvelut

 • AYY omistaa suomalaisista ylioppilaskunnista ylivoimaisesti eniten asuntoja. Näistä merkittävä osa (noin 80%) on Aalto-yliopiston pääkampuksen välittömässä läheisyydessä. Asuntopalvelussa ensimmäinen lähtökohta on opiskelijoiden mukavuus, esimerkiksi asuntonsa maalaamiseen saa rahaa AYYlta.
 • Hae asuntoa: domo.ayy.fi

Terveydenhuolto

 • “Tuberkuloosin hoitamiseen 1954 Suomen ylioppilaiden toimesta perustettu säätiö on viidessä vuosikymmenessä vakiinnuttanut itsensä Suomen terveydenhuollon vakituiseksi osaksi, joka palvelee liki 150 000 suomalaista opiskelijaa 13 paikkakunnalla.”
 • YTHS on kustannustehokkain tapa järjestää opiskelijoiden terveydenhuolto ja tarjoaa erityisesti opiskelijoille räätälöidyt terveydenhuollon peruspalvelut. AYY on mukana vaikuttamassa ja kehittämässä YTHS:n palveluita, joihin noin puolet jäsenmaksuista menee. yths.fi

Yhdistystuet

 • AYY jakaa vuosittain noin 100 000 € suoraa rahallista tukea piirissään toimiville yhdistyksille. Yhdistyksille tarjotaan tukea myös koulutusten ja neuvonnan muodossa. Yhdistyksiä varten on ylioppilaskunnalla oma täysipäiväinen työntekijä.

Tilavaraukset yhdistyksille

 • AYY:llä on monenkirjava kattaus erilaisia tapahtumia ja juhlatiloja ympäri Otaniemeä ja Helsinkiä. Yhdistykset voivat varata tiloja käyttöönsä markkinahintoja paljon huokeampaan hintaan. AYY haluaa tiloja ylläpitämällä ja vuokraamalla taata yhdistyksilleen hyvät fasiliteetit harjoittaa toimintaansa.
 • Varaa tila: lomake.ayy.fi/tilat

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • SYL - Suomen Ylioppilaskuntien Liitto. AYY vaikuttaa tehokkaasti siihen, mitä mieltä SYL on asioista.
 • Espoon kaupunki on AYYlle erittäin tärkeä sidosryhmä, joka mahdollistaa mm. käytännössä kaikki rakennushankkeemme.
 • WSC - World Student Capital. Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden yhteenliittymä, jossa keskustellaan kaikkia koskettavista asioista; tänä vuonna AYYn johdolla.

Kulttuuri ja vapaaehtoisuus

 • AYY tarjoaa jos jonkinmoista tapahtumaa koko jäsenistön iloksi. Näiden tapahtumien taustalla häärii useita erilaisia vapaaehtoispumppuja, joissa opiskelijat pääsevät toteuttamaan ideoitaan ja visioitaan erilaisista yhteisöä hyödyttävistä tapahtumista. AYY:llä toimii yli 150 vapaaehtoista ja puuhaa riittää ihan jokaiselle. Kannattaakin tutustua AYY:n vapaaehtoiskulttuuriin ja hakea mukaan toimintaan.
 • Toimikuntien fasilitointi

TTER

 • “Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) jakaa avustuksia koko AYY:n jäsenistölle (kyltereille, ARTSilaisille ja teekkareille) sekä sen läheisyydessä toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Rahaston tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin sekä kulttuurin harjoittamiseen.”
 • Mikä on villein idea mitä voit kuvitella? Kerro se kahdella ja hae rahaa!
 • tter.ayy.fi

Kampus!!

 • Yliopistolla ja ylioppilaskunnalla on yhteinen agenda: “Tehdään Otaniemestä maailman paras yliopistokampus!” Tälläkin hetkellä ylioppilaskunnan hallituslaisista puolet tekee kampukseen liittyviä projekteja, joilla Otaniemestä tehdään päivä päivältä hienompi paikka!

Loput palvelut

 • Viikko– ja/tai yhdistystiedote sähköpostiisi ylioppilaskunnan kirjojen lainaus (hyödyllisiä etenkin yhdistystoimintaan)
 • AYY:n myöntämät stipendit
 • Ilmainen lukuvuosikalenteri palvelupisteeltä
 • Jäsenlehti Aino
 • Unisportin liikuntapalvelut
 • Apua, tukea ja neuvontaa yhdistyksen perustamiseen ja pyörittämiseen
 • Voit asettua ehdolle edustajistovaaleissa ja päästä edustajistoon päättämään ylioppilaskunnan toiminnasta, kannoista ja tulevaisuudesta
Julkaistu GT:ssä 4/2017.